THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ CÁC KHU ĐẤT
 

Sáng nay 18/6, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị phổ biến Luật Đất đai và các Nghị định của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2013

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Việc quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giá đất; thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được thực hiện theo các Nghị định khác của Chính phủ.Theo Nghị định, việc xác định các loại đất đối với trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 11 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định:

Thời gian qua, việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất luôn là vấn đề phát sinh nhiều khiếu kiện, khiếu nại nhất. Nguyên nhân là do giá bồi thường thấp, nhiều địa phương chưa coi trọng việc lập khu tái định cư, hỗ trợ ở nhiều dự án chênh lệch… Để giải quyết vấn đề này Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vừa được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/7/2014 đã quy định chi tiết, cụ thể hơn, nhằm đảm bảo quyền lợi của người có đất bị thu hồi.

Tổng số : 47 bài viết
Trang
12345Tiếp